10.22081/poopak.2017.64029

هنرهای ایرانی

هنرهای ایرانی

پیش از خداحافظی

به کوشش: طیبه شامانی

هم حس، هم خیال

بهار پر از گل و سبزه است. فرش هم مثل بهار پر از گل و سبزه است؛ هم حس دارد و هم خیال. چه‌قدر خوب است که هر فرش مثل یک بهار است در هر خانه. هنر فرش‌بافى از کارهاى خوب و زیباى ایرانى است.

مجید راستی (نویسنده)

هنرمند کوچک

سارا، دختری کنجکاو بود که در شهری کوچک زندگی می‌کرد. او همیشه ذهنش با سؤال‌های زیادی درگیر بود؛ مثلاً گاهی با خودش می‌گفت: «هنر یعنی چه؟ هنرمند چه کسی ا‌ست؟ چرا می‌گویند ایران سرزمین هنرمندان است؟»

به سراغ مادربزرگ و پدربزرگش رفت و سؤال‌هایش را پرسید.

مادربزرگ به قالی‌بافی اشاره کرد و گفت: «کسی که هنری را خلق می‌کند تا دیگران از دیدنش لذت ببرند، هنرمند است.»
پدربزرگ که مشغول خطاطی بود، گفت: «یکی از هنرهای زیبایی که در کشورمان رواج دارد خطاطی است. همین شعری هم که من دارم از روی دیوان حافظ می‌نویسم، یک نوع هنر است.» او گفت: «نقاشی، معماری، سفال‌گری و... هم از هنرهای معروف ایران هستند.»

سارا از این‌که جواب سؤالش را گرفته بود، خیلی خوش‌حال شد. او داشت با خودش فکر می‌کرد که اگر بخواهد یکی از هنرمندان مهم کشورش باشد، چه هنری را انتخاب کند؟

هستی عزیزی - تهران

پایتخت سفال

هیچ‌کس در مغازه نبود؛ امّا از زیرزمین صداهایی می‌آمد. ما محو تماشای بشقاب‌های طراحی‌شده بودیم.

پیرمردی خاک‌آلود با لبخندی مهربان از پله‌ها بالا آمد. من و ماهان (پسرخاله‌ام) سلام کردیم. پرسیدم: «این بشقاب‌های قشنگ را شما درست کردید؟»

پیرمرد گفت: «بله پسرم! من سال‌هاست در کارگاهم روی ظرف‌های سفالی میناکاری انجام می‌دهم. سعی کنید تا در لاله‌جین(1) هستید، با هنرهای سرزمین‌تان آشنا بشوید. این‌جا پایتخت سفال ایران است و این هنر بزرگ و باارزش، تنها یکی از هزاران هنرِ هنرمندانِ ایرانی است که باید قدر آن دانسته شود.»

دانیال شکیباپور - 10 ساله - شیراز

1. لاله‌جین در استان همدان قرار دارد.

CAPTCHA Image