خدای باران

10.22081/poopak.2017.64049

خدای باران


شعر آسمان

خدای باران

لیلا خیامی

ابرها را آفریدی

ریختی در آسمان‌ها

بعد هم گفتی ببارند

روی خاک خشک دنیا

 

کار باریدن شد آغاز

قطره قطره، دانه دانه

ریخت باران جرجر و جر

قطره‌ها شد رودخانه

 

بعد از آن شد سبز و سیراب

جنگل و کوه و بیابان

از تو ممنونیم ممنون

ای خدای ابر و باران!

CAPTCHA Image