گل انار /عکس حرم

10.22081/poopak.2017.64054

گل انار /عکس حرم


گل انار

مهری ماهوتی

یک قلب می‌کشم من

با چند خط ساده

یک خانمِ نشسته

یک مردِ ایستاده

 

این زن شبیه مامان

این مرد شکل باباست

رنگ گل انار است

قلبی که بین آن‌هاست

*****

عکس حرم

منیره هاشمی

روی یک دیوار آبی

عکس زیبای حرم بود

در کنار گنبد آن

عکسی از یک بچه هم بود

 

بچه می‌خندید خیلی

چادر رنگی به سر داشت

مثل کفترهای گنبد

روی دوشش بال و پَر داشت

 

کاش من هم روی دیوار

داشتم عکسی از آن‌جا

گنبد و گل‌دسته و صحن

خوش به حال مشهدی‌ها!

CAPTCHA Image