باوقار و باشکوه /بازی تازه

10.22081/poopak.2017.64069

باوقار و باشکوه /بازی تازه


باوقار و باشکوه

اسماعیل‌ صوفی‌نژاد

خنده بر لب داشتی

آمدی از پشت کوه

مثل یک طاووس ناز

باوقار و باشکوه

 

روزها مشغول کار

جای تو شب‌ها کجاست؟

خانه‌ی تو پشت ماه

یا میان ابرهاست؟

 

خوب می‌دانم که تو

خسته هستی، آفتاب!

گوش کن حرف مرا

شب شده، حالا بخواب

*****

بازی تازه

مرضیه تاجری

یک بازی تازه

دیروز من دیدم

جذاب و زیبا بود

آن را پسندیدم

 

بر روی تبلت او

شد نصب خیلی زود

هم صبح، هم شب او

هم‌بازی من بود

 

بابا به من می‌گفت

کم‌تر بکن بازی

انگار از تبلت

او بود ناراضی

 

تا این‎که ویروسی

شد تبلت خوبم

بازی من گم شد

از صفحه‌اش کم‌کم

 

با توپ سرگرمم

حالا به جای آن

خوش‌حال و راضی هست

امروز باباجان

CAPTCHA Image