خرگوش دانا

10.22081/poopak.2017.64073

خرگوش دانا


کاردستی

خرگوش دانا

مترجم: علی محمدپور

دوست خوبم! این قطعه‌ها را به دقت با قیچی ببر؛ بعد مطابق الگو آن‌ها را تا زده و چسب بزن. در پایان یک کاردستی کاغذی زیبا خواهی داشت.

 

CAPTCHA Image