10.22081/poopak.2017.64283

جدول

جدول

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

افقی:

1. مکان برگزاری نماز جماعت – نام پسرانه.

3. در ضرب‌المثل فارسی داریم که: هرچه ... است، برای پای لَنگ است – کمک و پشتیبانی – نوعی لباس که روی همه‌ی لباس‌ها می‌پوشند.

4. نفسِ آدمِ خسته – هزار کیلوگرم – سقف دهان – آخرین نیرو و توان.

5. آزردگی خاطر – یکی از سه حالت هر ماده – جنس مدال نفر سوم مسابقه‌ها.

6. اشاره به دور – پیش‌درآمد بیماری – مخترع تلفن، «الکساندر گراهام...» نام داشت – رطوبت.

7. خودروی گران‌قیمت – جایزه‌ی معروف سینمایی – حشره‌ی ‌ریز خون‌خوار.

9. سلام و تحیت – لقب امام چهارم شیعیان.

عمودی:

1. «... سپهری» شاعر معروفِ ایران است.

3. گیج و سرگشته - «کریم‌خان ...» پادشاه ایرانی بود.

4. میزان عمر انسان – ظرفی که در آن لباس می‌شویند – مقابل ماده.

5. بچه‌ای که در شکم مادرش است – خانم.

6. قله‌ای معروف در ایران – مدرک و دلیل.

7. در کنار زمین‌های بزرگ ورزشی نصب می‌کنند تا همه‌جا را روشن کند.

8. می‌گویند نزد ایرانیان است و بس – الفت و علاقه.

9. هم‌نشین و هم‌سخن – در شالیزار کاشته می‌شود.

10. سنگ‌ریزه – مخالفِ بعد – پیش از برخی کلمه‌ها می‌آید و آن‌ها را منفی می‌کند؛ مانند نابینا، نادرست.

11. اخلاق و سرشت – بعضی دانش‌آموزان مشق‌های‌شان را این‌گونه می‌نویسند.

13. ... ی رسیدن به موفقیت، برنامه‌ریزی درست و تلاش فراوان است.

 

 

CAPTCHA Image