جدول

10.22081/poopak.2017.64383

جدول


جدول

طراح: حسین کریمشاهی بیدگلی

افقی:

1. گروه و دسته‌ی ورزشی – بدن و اندام.

2. مخالفِ عام – میوه‌ای با هسته‌ی بزرگ.

3. یکصد و یازدهمین سوره‌ی قرآن – آن‌جا آب و هوای پاک و خوبی دارد – نوعی خودروی سواری کوچک.

4. حیوان باربر بی‌آزار – بیست ‌و هفتم شهریور را روز... نام‌گذاری کرده‌اند – حرف انگلیسی شبیه قلاب.

5. پیروز و برنده – مقابل صعود.

6. علامت مفعول – هنوز مرد نشده است.

7. «زرد» در زبان انگلیسی – خانه‌ی عکس روی دیوار.

8. سفیدِ ترکی – درون و میان.

9. خدمتگزار – پایتخت کشور انگستان.

10. شهر حضرت عبدالعظیم حسنیm - روز نهم ذی حجّه را... می‌گویند – قرآن می‌فرماید که به پدر و مادر خود این حرف را هم نزنید که به آن‌ها بی‌احترامی شود.

11. از خاک درست می‌شود – بیستم شهریور، روز... است - عضوی در بدن.

12. لوله‌ی تنفسی در بدن – سخن شیوا.

13. یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی – به بیمار وصل می‌کنند تا خوب شود.

عمودی:

1. دانه‌های گیاه – حیوان قطبی.

2. فعلِ امر به رفتن – اشاره به نزدیک.

3. روی آن می‌خوابیم و استراحت می‌کنیم – صدای بسیار بلند – چیزهای قیمتی که از زیر خاک پیدا می‌کنند.

4. حرف ندا – از معجزه‌های رسول خداj - کاملِ بی‌سر و ته!

5. نصف هر بیت شعر – پهناور و فراخ.

6. جانب و طرف – نصف بازی.

7. در دست داور است – نفرین.

8. حرف فاصله – پایتخت کشور ایتالیا.

9. یکی از فروع دین – استانی در کشورمان.

10. از بیماری‌های خطرناکِ واگیردار – در آغاز هر کاری باید بگوییم تا کارمان برکت داشته باشد – بالاترین قسمت بدن.

11. همان مورچه است – عید بزرگ مسلمانان که به شما تبریک می‌گوییم – تله.

12. کشتی جنگی – کشاورز با آن درو می‌کند.

13. میان و بین – ثروت عظیمِ زیرزمینی ایران.

 

CAPTCHA Image