چهل گل /برای خواب... /آب بنوشید /آن‌ها /مهارتِ کانگروها /کویر لوت /مغز ما /شش‌پاها /این‌ها پشت سر را می‌بینند

10.22081/poopak.2017.64551

چهل گل /برای خواب... /آب بنوشید /آن‌ها /مهارتِ کانگروها /کویر لوت /مغز ما /شش‌پاها /این‌ها پشت سر را می‌بینند


علمی‌های کوچولو

به کوشش: سیده‌مرضیه سادات

چهل گل

دانشمندان با تحقیقات‌شان برای ما ثابت کرده‌اند که گل سرخ در خود ترکیبی از بوی چهل نوع گل مختلف را داراست.

برای خواب...

خوردن یک سیب در اول صبح، بیش‌تر از نوشیدن قهوه، باعث دور شدن خواب‌آلودگی می‌شود.

آب بنوشید

بیش‌ترین سردردهای معمولی به خاطر کم نوشیدن آب است. پس زیاد آب بنوشید.

آن‌ها

در میان موجودات، سوسک‌ها مقاوم‌ترین آن‌ها در برابر گرسنگی هستند. آن‌ها می‌توانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند.

مهارتِ کانگروها

کانگروها بلدند سه متر به سمت بالا و هشت متر به سمت جلو بپرند. این مهارت در میان حیوانات دیگر دیده نشده است.

کویر لوت

گرم‌ترین نقطه‌ی جهان جایی است به اسم «گندم بریان» در کویر لوت ایران، که ۷۵ درجه گرما دارد.

مغز ما

مغز انسان در هنگام خواب، فعال‌تر از وقتی است که او دارد تلویزیون تماشا می‌کند.

شش‌پاها

در میان جانوران شش‌پا سوسک‌ها سریع‌ترین آن‌ها در دویدن هستند. آن‌ها در هر ثانیه یک متر سرعت دارند.

این‌ها پشت سر را می‌بینند

خرگوش‌ها و طوطی‌ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود می‌توانند پشت سر خود را ببینند.

آیا می‌دانید، بزرگ‌ترین صنعت جهان خودروسازی است؟

آیا می‌دانید، دندان تنها بخش از بدن انسان است که ترمیم نمی‌شود؟

آیا می‌دانید، اندازه‌ی قلب هر فرد به اندازه‌ی مشت اوست؟

آیا می‌دانید، هر انسان می‌تواند یک دقیقه نفس خود را حبس کند؛ اما رکورد این کار در جهان ۸۵ ثانیه است؟

آیا می‌دانید، دویست میلیون موجود زنده در روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آن‌هاست؟

آیا می‌دانید، اسب‌ها بلدند در حالت ایستاده، بخوابند؟

CAPTCHA Image