شعرها باران‌اند /بازی‌کن محله

10.22081/poopak.2017.64560

شعرها باران‌اند /بازی‌کن محله


شعرها باران‌اند

نفیسه جعفرپور

باد گاهی آرام

باد گاهی تند است

می‌کشد با شادی

روی هر ابری دست

 

شکل هر ابری را

می‌دهد او تغییر

ابرهایی خوش‌حال

ابرهایی دلگیر

 

ابرها: خواننده

شعرها: باران‌اند

توی کنسرت بهار

جر و جر می‌خوانند

****

بازی‌کن محله

عبدالرضا صمدی

باز هم بابا خریده

کفش فوتبالی برایم

می‌زند این کفش زیبا

رنگ خوش‌حالی به پایم

 

می‌دوم با کفش‌هایم

نرم و راحت روی قالی

می‌پرم بالا و پایین

می‌زنم شوت خیالی

 

بهترین بازی‌کن تیم

می‌شوم توی محله

عکس من هم می‌شود چاپ

روی جلد یک مجله

CAPTCHA Image