10.22081/poopak.2017.64821

علمی‌های کوچولو

علمی‌های کوچولو

سیده‌مرضیه سادات

در فصل بهار

انسان در سنین کودکی دائم در حال رشد است، اما رشد او در فصل بهار بیش‌تر از فصل‌های دیگر است.

قرنیه

تنها قسمتی از بدن ما که خون ندارد، قرنیه‌ی چشم است.

مزه‌ها

پروانه‌ها از جمله حشراتی هستند که با پای خود مزه‌ها را احساس می‌کنند.

 

انرژی خورشید

میزان انرژی‌ای که خورشید در یک ثانیه تولید می‌کند، برابر است با تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان در مدت یک میلیون سال.

برای خندیدن

خندیدن آسان‌تر از اخم کردن است. انسان برای خندیدن از هفده عضله‌ی صورت و گردن استفاده می‌کند؛ در حالی که برای اخم کردن از چهل عضله استفاده می‌کند.

بچه‌ها و پشه‌ها

دانشمندان در پژوهش‌های‌شان به این نتیجه رسیده‌اند که پشه‌ها بیش‌تر به سراغ کودکان و افراد بور می‌روند. به همین خاطر جایِ گزیدگی در آن‌ها زیادتر است.

یخ

در دنیا یک نوع قورباغه وجود دارد که در زمستان‌ها می‌تواند چندین ماه یخ بزند و دوباره به زندگی طبیعی خود باز‌گردد.

من آب نمی‌خورم

خرس کوآلا از جمله حیواناتی ا‌ست که هرگز آب نمی‌نوشد و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می‌کند.

آیا می‌دانید شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است؟

آیا می‌دانید خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است؟

آیا می‌دانید حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می‌کند؟

آیا می‌دانید چین بیش‌تر از هر کشوری همسایه دارد؟ چون با سیزده کشور هم‌مرز است.

آیا می‌دانید پلنگ‌ها قادرند تا ارتفاع پنج متری به بالا بپرند؟

CAPTCHA Image