مزه

10.22081/poopak.2017.64944

مزه


لیلا خیامی

مزه‌های مختلف را

دانه‌دانه جور کردی

قند را شیرین شیرین

یا نمک را شور کردی

 

دوست دارم مزه‌های

پرتقال و شیر و نان را

واقعاً خوش‌مزه کرده

مزه‌هایت این جهان را

 

مزه‌ی هر چیز را که

 

 

می‌چشم من با زبانم

می‌کنم از تو تشکر

ای خدای مهربانم

CAPTCHA Image