10.22081/poopak.2017.64953

جدول

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

 

افقی:

1. دوازدهم آذر، روز جهانی... است که به این عزیزان تبریک می‌گوییم.

2. نمایشگاه آثار قدیمی و قیمتی – راه و جادّه.

3. اولین مرحله در کشاورزی، ... دانه است – حروف‌نگاری با رایانه.

4. بدن ماهی را پوشانده است – تاج بر سر می‌گذارد و بسیار خودخواه است – نوعی فرش قدیمی ارزان‌قیمت.

5. به معنی هر چیز – راهروی طولانی – نام دخترانه.

6. پول فلزی – شهرستانی در استان زنجان – مقابل کاخ.

7. انتها و پایان چیزی – گروهی در مدرسه تمرین می‌کنند و مقابل دانش‌آموزان اجرا می‌کنند – فوت کردن و از دنیا رفتن – با قُلوه می‌خوریم.

8. لباس شنا – برگه‌ی دفتر.

9. میلاد پُر از خیر و برکت آن دو بزرگوار را که در روز هفدهم ربیع‌الاول است، به شما شادباش می‌گوییم.

عمودی:

1. چه‌قدر خوب است برای حفظ سلامتی هر چند وقت یک‌بار به آن‌جا برویم.

2. خنک‌کننده‌ی تابستانی.

3. راهِ میان خانه‌ها – زیبایی سر و روی انسان.

4. گچ‌کار و بنّا با آن سروکار دارند – با سیصدوشصت‌وپنج روز برابر است.

5. پرتاب شونده‌ی ویران‌گر – سیاره‌ی همسایه‌ی زمین.

6. بزرگواری و عظمت – پیامبری که صدای بسیار زیبا داشت.

7. زیر پا مانده – گواه و ناظر.

8. ظرف پلاستیکی حمل مایعات مانند نفت و ستونِ بدن.

9. تکیه دادن به پشتی – نام پسرانه.

10. فعلِ آخر بیش‌تر جمله‌های فارسی – نادرست و نابه‌جا.

11. احتیاج - «مدرن» درهم ریخته.

12. مسئولِ اداره – مقابلِ کمال.

13. هم‌ خانه‌ها دارند و هم ماشین‌ها – علامت جمع در فارسی.

14. داخل شدن.

15. از نشانه‌های یک انسان خوب، داشتنِ ... نیکو است.

 

 

CAPTCHA Image