10.22081/poopak.2017.64958

این روباه پیر

محمدرضا صادقی

 

کشور انگلستان، در اروپا قرار دارد. این کشور از جزیره‌های بزرگ و کوچک تشکیل شده است. مساحت آن به 820/244 کیلومتر مربع می‌رسد. جمعیتش هم حدود 62 میلیون نفر است به پایتخت آن «لندن» می‌گویند.

بیش‌تر مردم انگلستان تا دو - سه قرن پیش کشاورز بودند؛ اما طولی نکشید که آن‌ها از روستاها به شهرها آمدند و به کار صنعت‌گری، رو ‌آوردند. بعد هم کشورشان به یک کشور صنعتی با کارخانه‌های بزرگ تبدیل شد. انگلیسی‌ها بعد از مدتی دیدند که با کمبود محصولات کشاورزی و مواد اولیه‌ی کارخانه‌ها روبه‌رو شده‌اند. این شد که به فکر غارت کشورهای دیگر افتادند. آن‌ها با کشتی‌ها و سلاح‌های پیشرفته، به سرزمین‌های دیگر در آمریکا، آفریقا و حتی آسیا رفتند و به هرجا که می‌‌توانستند دستبرد زدند! آن‌ها به میهن اسلامی ما هم تجاوز کردند و بسیاری از هم‌وطنان ما را با گلوله‌ی تفنگ و یا فشار قحطی و گرسنگی از بین بردند.

انگلیسی‌ها، خیلی از آداب و رسوم مذهبی و فرهنگی مردم دنیا را نابود کردند و یا تغییر دادند. بیش‌تر کینه‌توز‌ی‌ها و برادرکشی‌ها در میان مسلمان‌ها زیر سر آن‌هاست. انگلیسی‌ها، با نقشه‌های حساب شده، فرهنگ و خط و زبان خود را بر مردم دنیا، تحمیل کردند. آن‌ها در جنگ بر ضد ما از صدام خیلی حمایت کردند. امروز هم به وهابی‌های عربستان بمب می‌دهند تا کودکان و مردم ستمدیده‌ی یمن را به خاک و خون بکشند. انگلیسی‌ها همیشه نقشه‌های بدی می‌کشند به همین دلیل، به «روباه پیر» معروف‌ هستند.

CAPTCHA Image