شعر آسمان (اگر یک گل بگوید آب)

10.22081/poopak.2017.65082

شعر آسمان (اگر یک گل بگوید آب)


 

مریم هاشم‌پور

خداجان دوستت دارم

تو خوبی مثل بابایی

همیشه مهربان هستی

همیشه فکر گل‌هایی

 

ببین بابای من هر روز

به گل‌ها آب می‌پاشد

دلش اصلاً نمی‌خواهد

گیاه تشنه‌ای باشد

 

تو هم هرجا که گل باشد

 کنارش می‌کشی یک رود

اگر یک گل بگوید: آب!

تو باران می‌فرستی زود!

CAPTCHA Image