مثل یک قوی سفید

10.22081/poopak.2017.65098

مثل یک قوی سفید


 

سیداحمد میرزاده

برف‌ها، آهسته

از هوا می‌بارند

آسمان، خاموش است

ابرها می‌بارند

***

توی آغُل، الآن

گوسفندان خواب‌اند

پشتِ آن کوهِ بزرگ

گرگ‌ها بی‌تاب‌اند

***

می‌نشینم آرام

 

 

بر لبِ پنجره‌مان

همه‌جا پُر برف است

همه‌جا یخبندان

***

مثل یک قوی سفید

برفِ صحرا زیباست

توی آن جنگلِ دور

بچه‌آهو تنهاست

***

بچه‌آهوی قشنگ

تو چرا تنهایی؟

آه! آن‌جا سرد است

پیش من می‌آیی؟

CAPTCHA Image