میمون‌کوچولوی شاد

10.22081/poopak.2017.65099

میمون‌کوچولوی شاد


 

انتخاب و ترجمه: علی محمدپور

 

دوست خوبم! این قطعه‌ها را با دقت با قیچی ببر؛ بعد مطابق الگو آن‌ها را تا زده و چسب بزن. در پایان یک کاردستی کاغذی زیبا خواهی داشت.

CAPTCHA Image