چراغ‌های پربرکت

10.22081/poopak.2018.65298

چراغ‌های پربرکت


غلامرضا حیدری‌ابهری

می‌دانید محسن‌آقا دارد چه‌کار می‌کند؟ او در حال عوض کردن لامپ است. او دارد لامپ‌های سوخته را باز می‌کند و به جای آن‌ها لامپ‌های سالم می‌بندد. دیروز ظهر که به مسجد آمده بود، چشمش به آن لامپ‌های سوخته افتاد. همان موقع تصمیم گرفت که حتماً آن لامپ‌ها را عوض کند. حالا هم مشغول همین‌کار است.

خوش به حال محسن‌آقا، او با این کارش ثواب زیادی می‌برد. کسی که یک چراغ به مسجد بدهد، ما فرشته‌ها دعایش می‌کنیم. ما فرشته‌ها، به جای او ذکر خدا می‌گوییم. تا زمانی هم که آن چراغ در مسجد باشد و نور بدهد، دعا کردن و ذکر گفتن ما ادامه می‌یابد.(1)

 

1. این داستان با استفاده از یک حدیث از پیامبرj گرامی اسلام نوشته شده است.

CAPTCHA Image