کاش می‌شد

10.22081/poopak.2018.65300

کاش می‌شد


 

عبدالرضا صمدی

جیرجیرک لانه دارد

پشت در، لای شکافی

این زمستان هم ندارد

جای گرم و شام کافی

 

لانه‌اش مانند یخچال

پر شده از برف و سرما

کاش می‌شد او بیاید

گاه‌گاهی خانه‌ی ما

 

یک پتوی گرم و کوچک

 

 

می‌برم امشب برایش

تا زمستان گرم باشد

جیرجیرک دست و پایش

CAPTCHA Image