قوری

10.22081/poopak.2018.65301

قوری


شاهین رهنما

تب کرده قوری

روی سماور

خیلی کلافه‌ست

از دست مادر

 

مادر دوباره

رفته سرکار

در خانه تنهاست

قوریِ تب‌دار

CAPTCHA Image