فراموش نکنید / صدای باد / سنجاب‌ها / لاما / ایستادن روی سر و گردن / همسایه / نوعی مورچه / نمک‌ها

10.22081/poopak.2018.65308

فراموش نکنید / صدای باد / سنجاب‌ها / لاما / ایستادن روی سر و گردن / همسایه / نوعی مورچه / نمک‌ها


 

سیده‌مرضیه سادات

فراموش نکنید

وقتی به سفر می‌روید حتماً مسواک‌تان همراه‌تان باشد، چرا که مهم‌ترین چیزی که مسافران فراموش می‌کنند مسواک است.

صدای باد

اگر خوب گوش بسپارید متوجه خواهید شد که باد به تنهایی هیچ صدایی ندارد، مگر این‌که به چیزی برخورد کند و صدایش بلند شود.

سنجاب‌ها

هر حیوانی در جهانِ خلقت طول عمر مشخصی دارد. در این میان سنجاب‌ها حیواناتی هستند که فقط نُه سال زندگی می‌کنند.

لاما

آیا شما لاما را می‌شناسید. لاما، شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت شتر مقابل آب دهان می‌اندازد.

ایستادن روی سر و گردن

در میان جانوران، فیل تنها حیوانی است که می‌تواند ایستادن روی سر و گردن را به خوبی یاد بگیرد.

همسایه

چین، تنها کشوری است که بیش‌تر از هر کشور دیگر همسایه دارد؛ چون این کشور بزرگ با سیزده کشور جهان هم مرز است.

نوعی مورچه

در میان گروه مورچه‌ها، نوعی مورچه هست که با شکل و قیافه‌ای عجیب آفریده شده ‌است. این مورچه‌ها دارای بدنی شفاف‌اند. و می‌توانند به رنگ هر غذایی که می‌خورند درآیند.

نمک‌ها

قرار دادن چند دانه برنج در نمکدان، مانع چسبیدن نمک‌ها به هم می‌شود.

آیا می‌دانستید که مورچه‌ها نمی‌خوابند؟

آیا می‌دانستید که توماس ادیسون مخترع برق، از تاریکی وحشت داشت؟

آیا می‌دانستید قایق‌ها برای اولین بار در مصرِ باستان ساخته شدند؟

آیا می‌دانستید آب تا زمانی که حرکت دارد، منجمد نمی‌شود؟

آیا می‌دانستید قلب هر گنجشک صد بار در دقیقه می‌تپد؟

آیا می‌دانستید موریانه‌ها می‌توانند تا دو روز در زیر آب زنده بمانند؟

آیا می‌دانستید فیل‌ها از موش و زنبور می‌ترسند؟

آیا می‌دانستید اکثر آدم‌ها در کم‌تر از هفت دقیقه خواب‌شان می‌برد؟

CAPTCHA Image