جدول

10.22081/poopak.2018.65313

جدول


حسین کریمشاهی‌بیدگلی

افقی:

1. انقلاب اسلامی ایران، ... سال 1357، به رهبری امام خمینیq به پیروزی رسید.

2. از حیوانات منسوب به ملت.

3. تپه‌ی کوچک مارک نوعی خودروی سواری نوزدهم بهمن، روز نیروی ... است ویتامین انعقاد خون.

4. قسمتی از یک تقسیم در ریاضی.

5. اختلاف و تفاوت سرمایه‌ی جاودانی موجود ریز آفریده‌ی خدا.

6. راه و شیوه پهلوان.

7. چهره و سیما کمان‌گیر باستانی ایران بیست‌ونهم بهمن 1356 مردم شهر ... علیه حکومت پهلوی قیام کردند رفیق شلوار.

8. شما کودکان فیلم‌های ... را خیلی دوست دارید از فامیل‌های نزدیک.

9. کشوری در شمال ایران.

عمودی:

1. اهلِ مرکز استان گیلان نوعی میخ که سَرِ آن خمیده است.

2. اولین کلمه‌ی سوره‌ی هُمَزَه غذای نپخته.

3. طلا یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی کوتاه شده‌ی کلمه‌ی «راه».

4. دشتِ نو و دست نخورده صاف‌کننده‌ی لباس.

5. نوعی بازی کودکانه تکبر و خودپسندی.

6. مخالفِ «عمد» - نوعی ساعت.

7. خط‌کش مهندس‌ها خزنده‌ی خوش خط و خال حرف انتخاب.

8. فرشته‌ی همراه «ماروت» در قرآن کریم.

9. از تاکسی بزرگ‌تر است روز نیست.

10. پدر همه‌ی انسان‌ها.

11. ناگهانِ خودمانی.

12. بسیار کوچک.

13. نصفِ «همین» - کلّه‌ی بدونِ مو کوتاه شده‌ی عبارت k.

14. سوره‌ی شصت‌وهفتم قرآن حالت بیهوشی بیمار.

15. احتیاج برای محکم کردن پایه‌های ساختمان از آن استفاده می‌کنند.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTCHA Image