دوست ما کجاست؟

10.22081/poopak.2018.65315

دوست ما کجاست؟


 

انتخاب و ترجمه: پریسا برازنده

این پرنده‌ها دوست‌شان را در قطب شمال گم کرده‌اند، لطفاً راه را نشان‌شان دهید.

CAPTCHA Image