خیال

10.22081/poopak.2018.65560

خیال


داوود لطف‌الله

خیال

آسمان، درگیر برف

کوچه‌ها، خوش‌منظره

لحظه‌ها، غرق سکوت

من، کنار پنجره

*

در خیالم آسمان

بر سر این کوچه‌ها

باز قیچی می‌کند

ابرهای خیس را

*

در خیالم کوچه‌ها

از سرِ شب تا هنوز

پاک سرما خورده‌اند

توی این سرما و سوز

*

بهترین نقاش‌ها

در خیال من خداست

اسم نقاشی او

برف توی کوچه‌هاست

CAPTCHA Image