با سلام وارد شوید

10.22081/poopak.2018.65561

با سلام وارد شوید


با سلام وارد شوید

غلامرضا حیدری‌ابهری

آقای دکتر امیری، رئیس بیمارستان است. او هر روز ساعت هفت صبح به بیمارستان می‌رود و تا هفت شب یک‌سره کار می‌کند. ساعت هفت شب و البته گاهی هم کمی دیرتر، از بیمارستان بیرون می‌آید و به خانه برمی‌گردد. وقتی به خانه می‌رسد، قبل از هر حرفی به همه سلام می‌کند. سلامش را هم طوری می‌گوید که همه بشنوند. از سلام کردن به اهل خانه خیلی خوشش می‌آید. هیچ‌وقت بدون سلام وارد خانه نمی‌شود. او سلام کردن به اهل خانه را واقعاً دوست دارد.

این عادت دکتر امیری، عادت بسیار خوب و پسندیده‌ای است. با این کار، برکت خانه زیاد می‌شود. ما فرشته‌ها هم این‌جور خانه‌ها را خیلی دوست داریم. به این‌جور خانه‌ها تندتند سر می‌زنیم و در آن‌ها بیش‌تر رفت‌وآمد می‌کنیم.(1)

 

1. این داستان با استفاده از یک حدیث از پیامبرj گرامی اسلام نوشته شده است.

CAPTCHA Image