عکس و حرف

10.22081/poopak.2018.65565

عکس و حرف


کتاب به ما دانایی می‌دهد

سیدعلیرضا رضوی

1. کوچک و بزرگ فرقی ندارد. توی هر سنی خواندن کتاب لذت‌بخش است.

2. ما حتی می‌توانیم با هدیه دادن کتاب، دوستان‌مان را هم به خواندنش دعوت کنیم.

3. من کتاب داستان را خیلی دوست دارم.

4. ما می‌توانیم کتاب خواندن را در کنار کسی که دوستش داریم، لذت‌بخش‌تر کنیم.

5. اگر مطلب درون کتاب سخت بود حتماً پدر و مادرمان آن را با مهربانی برای‌مان توضیح می‌دهند.

6. خواندن کتاب برای همه‌ی ما مفید است و دانایی‌ ما را زیاد می‌کند.

7. ما می‌توانیم درس‌ها و پندهای زیادی از کتاب‌های دینی بیاموزیم.

8. ما می‎‌توانیم همیشه کتاب‌های خوب را با خود همراه داشته باشیم تا در توی پارک یا جاهای دیگر، آن‌ها را مطالعه کنیم.

CAPTCHA Image