لطفا پیدا کن

10.22081/poopak.2018.65576

لطفا پیدا کن


انتخاب و ترجمه: علی محمدپور

آیا شما می‌توانی این موارد را در این مکان ساختمان‌سازی پیدا کنی؟ یک جرثقیل، دو حفرکننده، سه هم‌زن بتن، چهار بولدوزر، پنج کامیون کمپرسی، شش کارگر، هفت غلطک جاده، هشت بیل، نُه کلاه ایمنی ده تخته‌ی هشدار.

CAPTCHA Image