جدول نوروزی

10.22081/poopak.2018.65692

جدول نوروزی


طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

پاسخ اولین سؤال را در مقابل علامت فِلِش بنویسید. برای کمک به شما، تعداد حروف هر پاسخ را مقابل آن نوشته‌ایم. اگر پاسخ سؤالی را نمی‌دانید، می‌توانید به تعداد حروف آن، جای خالی بگذارید و پاسخ‌های بعدی را بنویسید. پس از حل کامل جدول، حروف خانه‌های رنگی را پشت سر هم قرار دهید تا رمز جدول به دست آید.

در این روزهای شادی، ... می‌پوشیم و پاکیزه به دید و بازدید می‌رویم (6 حرف). غذایی که سریع آماده می‌شود و معمولاً مواد غذایی را میان دو تکّه نان می‌گذارند (7 حرف). کلام خداست و حتماً در سفره‌ی تحویل سال نو وجود دارد (8 حرف). تمیز کردن و گردگیری که معمولاً به خاطر نوروز انجام می‌شود (9 حرف). غذای ویژه‌ی شب عید نوروز که با ماهی می‌خورند (7 حرف). روز ... رجب، سال‌روز تولد امام علیm است که به شما تبریک می‌گوییم (5 حرف). تعجب خانم‌ها (2 حرف). بسیار کوچک (3 حرف). در عید نوروز بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها ... می‌دهند(4 حرف). نوعی تفنگ که با آن حیوانات را صید می‌کنند (5 حرف). فصلی که ماه اول فروردین است (4 حرف). جشن نوروز به نام کشور عزیزمان ... در سازمان ملل متحد ثبت شده است (5 حرف). خوبی‌های کسی یا چیزی را برای دیگران گفتن (5 حرف). امسال روز مبعث ... j با بیست‌وپنجم فروردین برابر شده است (10حرف). کسی که سَمّ وارد بدنش شده است (5 حرف). دوازدهم فروردین روز ... اسلامی مبارک باد (6 حرف). بیست‌وپنجم فروردین روز بزرگ‌داشت شاعر ایرانی، ... نیشابوری است(4 حرف). سیزدهم فروردین را روز ... نامیده‌اند (5 حرف). در پایان جدول، آغاز سال هزار و سیصدونودوهفت هجری ... را به شما تبریک می‌گوییم (4 حرف).

 

CAPTCHA Image