لطفا بیا

10.22081/poopak.2018.65729

مریم هاشم‌پور

جشن تولدت بود

اما خودت نبودی

آقای مهربان! کاش

می‌آمدی به زودی

 

شهرم قشنگ‌تر شد

با لامپ‌های روشن

یک شاخه گل خریدم

این بود هدیه‌ی من

 

گل قابلی ندارد

 

 

چون تو خودِ بهاری

لطفاً بیا... بیا زود

ما را که دوست داری

CAPTCHA Image