این یک گربه‌ی کاغذی است

10.22081/poopak.2018.65978

بیایید کاردستی بسازیم

ترجمه و انتخاب: مهدی معموری

وسایل مورد نیاز:

مقوای سفید، خط‌کش، شیشه یا مقوا برای زیر کار و برش زدن، قیچی، قالب گربه، گیره‌ی کاغذ و مداد.

روش ساخت:

1. مقوا را در عرض 75 سانت و طول 20 سانت انتخاب کرده، سپس به 5 قسمت مساوی تا کنید. به طوری که هر قسمت تا شده 15 سانت باشد.

2. این قالب گربه را اول رنگ کنید.

3. کاغذ تا شده را با گیره‌ی کاغذ محکم کنید، بعد قالب رنگ شده‌ی گربه را روی آن بگذارید.

4. کاغذ تا شده را روی شیشه یا مقوایی که از قبل آماده کردید، بگذارید و آن را با قیچی به آرامی بِبُرید.

5. بعد از انجام برش، گربه‌ها را باز کنید و به دلخواه خودتان آن‌ها را رنگ کنید.

6. نگاه کنید گربه‌های تزئینی در پشت پنجره چه‌‌قدر قشنگ دیده می‌شوند.

CAPTCHA Image