فرش ایرانی توی دینا تک است

10.22081/poopak.2018.66142

به کوشش: طیبه شامانی

فرش ایرانی توی دینا تک است

فرش دستباف

زنان خوب ایرانی

با دست و فکر و دانایی

می‌بافند یه قالی

قالی‌های زیبایی

با رنگ‌های مختلف

می‌زنن نقش‌هایی

نقشا مثل بهشته

روش می‌شینه فرشته

این فرش دستبافته

همون که مامان‌جون بافته

 ثنا برزآبادی‌فراهانی

****

 

فرش ما

خریدارِ فرش می‌خواست برای بازدید از فرش بیاید و مادرم هنوز فرش را تمام نکرده بود. به مادرم گفتم من کارهای خانه را امروز انجام می‌دهم، تو فرش را بباف. آن روز تمام کارهای خانه را من کردم و برای نهار هم  نون و سبزی آماده کردم و با هم خوردیم. بعدازظهر که خریدار برای بازدید از فرش آمد، فرش تمام شده بود و من و مادرم هر دو خوش‌حال بودیم.

اسما الواری دلیر

****

 

هنر ایرانی

یک روز به خانه‌ی خاله‌جانم رفتم. دیدم دارد فرش می‌بافد. گفتم: «خاله‌جان خسته نشدی؟»

گفت: «این کار من را خسته نمی‌کند؛ چون با عشق می‌بافم.»

گفتم: «جنس این نخ‌ها چیه؟»

خاله گفت: «از پشم است و با گره زدن آن‌ها فرش را می‌بافند. الآن بعضی فرش‌ها با ماشین بافته می‌شن، ولی ارزش فرشی که با دست بافته می‌شه خیلی بیش‌تره.»

گفتم: «الهی همیشه این هنر ایرانی زنده بماند.»

مانیا دهقانی

****

 

نقشِ مهربانی

یه روز رفتم مغازه

دیدم یه باغ تازه

شبیه دشت و روستا

شبیه باغ بابا

آوردیمش به خونه

تا که تنها نمونه

چه بوی خوبی داره

بوی گل اناره

این فرش ایرانیه

نقشش مهربانیه

یاسمینا معمری

****

 

گل‌های قالی

باغی پر از گل‌های زیبا

قالی‌بافان زحمت‌کش ما

قالی می‌بافن زیبا

صادر می‌شه به دنیا

گل‌های قالی چشمک می‌زنن

به کسانی که اونارو می‌خرن

طهورا سیاح

CAPTCHA Image