بهترین دوست من

10.22081/poopak.2018.66529

بهترین دوست من


به کوشش: طیبه رضوانی

بهترین دوست من امام زمانk است که به ما خیلی کمک می‌کند.

بهترین دوست من قرآن است؛ چون الگوی زندگیِ ماست.

فاطمه رجبی- هشت‌ساله

بهترین دوست من خواهرم است؛ چون به من املاء می‌گوید.

معصومه اکبری- ده ساله

بهترین دوست من عقلم است؛ چون از او کمک می‌گیرم.

خدیجه خاوری- دوازده‌ساله

بهترین دوست من رؤیاهای کودکی‌ام هستند؛ چون مرا شاد می‌کنند و با من دوست هستند و هر شب به خوابم می‌آیند.

فاطمه اکبری- دوازده‌ساله

بهترین دوست من پدر و مادرم هستند؛ چون وقتی مریض می‌شوم از من با مهربانی پرستاری می‌کنند.

فاطمه شیرعلی- نُه‌ساله

بهترین دوست من هاجر است؛ چون هیچ وقت با من قهر نمی‌کند؛ و اگر با او شوخی کنم به دل نمی‌گیرد.

خدیجه حسین‌داد- یازده‌ساله

بهترین دوست من خداست؛ چون مرا آفریده و هیچ وقت تنهایم نمی‌گذارد.

زینب جعفری- ده‌ساله

بهترین دوست من پیامبران و امامان هستند؛ چون راه درست زندگی کردن را به من آموخته‌اند.

ریحانه عادلی- یازده‌ساله

بهترین دوست من مادرم است؛ چون مهربان است و خیلی برای راحتی من زحمت می‌کشد.

هاجر شریفی- ده‌ساله

بهترین دوست من پدرم بود؛ چون همیشه حمایتم می‌کرد و همیشه پشت و پناهم بود. حیف که دیگر هیچ‌وقت نمی‌بینمش.

ملیحه حسینی- دوازده‌ساله

بهترین دوست من چادرم است؛ چون مرا در مقابل نامحرم می‌پوشاند و باعث می‌شود حس خوبی داشته باشم.

معصومه رضایی- دوازده‌ساله

 

CAPTCHA Image