10.22081/poopak.2018.66532

عمه‌ی سادات

عمه‌ی سادات

اکرم‌سادات هاشمی‌پور

امروز هم با مادرم

مثل تمام روزها

در صحن زیبای حرم

خواندم زیارت‌نامه را

 

مادر برایم از تو گفت

از گریه‌های بی‌صدا

از دوری و دل‌تنگی‌ات

ای خواهر خوب رضا

 

یک روز توی شهر قم

 

 

با کاروانت آمدی

در آرزوی دیدنش

مثل کبوتر پر زدی

 

من تازه فهمیدم که تو

هستی صبور و مهربان

ای کاش من هم خواهری

مثل تو باشم عمه‌جان!

CAPTCHA Image