10.22081/poopak.2018.66533

آیا میدانید؟

سیده‌مرضیه سادات

مارها

1- فیش‌فیش... من مار هستم. یک مار کوچولو که همراه خانواده‌ام در خشکی زندگی می‌کنم. بیش‌تر ما مارها در خشکی زندگی می‌کنیم؛ اما بعضی از ما، آبزی هستیم و توی آب‌ها خانه داریم. انتهای دُم مارهای آبزی پهن است تا بتوانند در آب به راحتی شنا کنند.

خبر برای فرار

فقط تو باهوش نیستی حیوانات جنگل هم خیلی باهوش‌اند. وقتی صدای خطرناکی می‌شنوند به هم‌دیگر خبر می‌دهند تا فرار کنند. میمون‌ها در بالای درخت‌ها و طاووس‌ها در میان علف‌ها با جیغ‌های هشداردهنده به بقیه‌ی حیوانات خبر می‌دهند که مثلاً ببری در آن نزدیکی است.

در جنگل ما

من یک آهو هستم. در جنگل ما تعدادی کانگورو زندگی می‌کنند که با ما دوست هستند. من آن‌ها را خیلی دوست دارم. کانگوروها ‌خیلی زیبا جست‌وخیز می‌کنند. آن‌ها با دُم خود تعادل برقرار می‌کنند. اگر دُم کانگورو را بگیریم نمی‌تواند جست‌وخیز کند.

مورچه و نمک

مورچه‌کوچولو غرغرکنان از کنارم رد شد. جلو رفتم و پرسیدم: «چی شده همسایه، چرا ناراحتی؟»

مورچه‌کوچولو گفت: «کفشدوزک‌جان، مورچه‌ها دشمنی دارند به اسم نمک. آدم‌ها برای این‌که ما را از خانه‌ی خود دور کنند، سر راه‌مان نمک می‌ریزند. ما از نمک خیلی بدمان می‌آید.»

دریاچه‌ی صورتی

دریاچه‌ها خیلی زیبا هستند، مخصوصاً اگر صورتی باشند. یک دریاچه‌ی صورتی زیبا در ایران در شهر چابهار وجود دارد. اگر به دیدنش بروید حتماً لذت خواهید برد.

آیا می‌دانید؟

- آیا می‌دانید با یک مداد می‌توان خطی به طول 56 کیلومتر کشید؟

- آیا می‌دانید یک گالن روغن سوخته، می‌تواند تقریباً یک میلیون گالن آب تمیز را آلوده کند؟

- آیا می‌دانید پلنگ‌ها قادر هستند تا ارتفاع پنج متری به بالا بپرند؟

- آیا می‌دانید مقاومت موش صحرای در برابر بی‌آبی بیش‌تر از شتر است؟

- آیا می‌دانید مورچه تنها موجودی است که بزرگ‌ترین مغز را به نسبت بدنش دارد؟

CAPTCHA Image