کیف‌های ما -

10.22081/poopak.2018.66583

کیف‌های ما -


کیف‌های ما

لیلا خیامی

چیزهای جالبی‌ست

توی کیف‌های ما

خودنویس و دستمال

خوردنی، کلیدها

 

بعضی‌اش خصوصی‌اند

پول یا عروسکند

بعضی‌اش برای‌مان

رازهای کوچکند

 

گردنت برای چی

 

 

این همه شده دراز

لطف کن سرک نکش

توی کیف‌های باز

****

 

تفریح

روجا صداقتی

رفتیم تفریح

با خانواده

یک فرش بردیم

یک شام ساده

 

با هم نشستیم

توی طبیعت

خوش‌حال بودیم

این چند ساعت

 

هم تاب بستیم

هم شعر خواندیم

توی طبیعت

تا عصر ماندیم

 

ای کاش جمعه

این روز کوتاه

هی کش می‌آمد

تا آخر ماه

CAPTCHA Image