الآن چهل سال است - ماه خوب

10.22081/poopak.2019.66826

الآن چهل سال است - ماه خوب


الآن چهل سال است

طیبه شامانی «طناز»

خانم معلم گفت:

الآن چهل سال است

ایران شده آزاد

سرسبز و خوش‌حال است

 

در بهمن آن سال

وقتی امام آمد

از کشور ما رفت

آن روزهای بد

 

این روزهای شاد

 

 

این انقلاب، از اوست

این جشن یعنی که

داریم او را دوست

*****

 

ماه خوب

طاهره اکرمی

ماه بهمن می‌درخشد

سرزمین پاکم، ایران

باشکوه و گرم و خندان

مثل خورشید درخشان

X

آسمان پر می‌شود از

عطر عشق و شور و ایمان

می‌رسد بوی شکوفه

در دل سردِ زمستان

X

لحظه‌های گرم بهمن

 

 

واژه واژه یک کتاب است

ماه ایثار و شهامت

ماه خوب انقلاب است

CAPTCHA Image