سیب

10.22081/poopak.2019.67102

سیب


عفت زینلی

یک سیب نیم‌خورده

در پیش‌دستی‌ام بود

بابا برای من گفت

آن لحظه، قصه‌ای زود

 

وقتی امام هشتم

در خانه دید یک‌بار

یک سیب نیم‌خورده

افتاده پای دیوار

 

لبخند از لبش رفت

 

 

فرمود: «این چه‌کاری است؟

اسراف‌کار اصلاً

از دوستان ما نیست»

 

تصمیم من عوض شد

با داستان بابا

رفتم سراغِ سیبم

خوردم تمام آن را

CAPTCHA Image