عمو نوروز - آجیل عید

10.22081/poopak.2019.67112

عمو نوروز - آجیل عید


آجیل عید...

نسیم نوروزی

من خانم درختم

سرسبز و شاد و آرام

آقای باغبان گفت

هستم درخت بادام

 

آمد کلاغی امروز

پیشم چغاله‌ای خورد

بادام‌های من را

هی چید و با خودش برد

 

امروز روز عید است

 

 

یک روز خوب و زیباست

حتماً کلاغ امروز

آجیل عید می‌خواست

CAPTCHA Image