تصویر بابای شهیدم

10.22081/poopak.2019.67484

تصویر بابای شهیدم


تصویر بابای شهیدم

شعرها از: سمیه بابایی

یک مرد توی قاب

بر روی دیوار است

اصلاً نمی‌خوابد

هر روز بیدار است

 

دیشب ولی چشمم

چیز عجیبی دید

از قاب بیرون زد

پهلوی من خوابید

 

اما دوباره صبح

 

 

بیدار شد از خواب

پرواز کرد و رفت

آهسته توی قاب

 

این ماجرا حالا

رازی میان ماست

چون عکس توی قاب

تصویری از باباست

*******

 

باد سرد کوچه

در کوچه باد سردی

آمد به صورتم خورد

مادر مرا بغل کرد

در زیر چادرش برد

آن باد سردِ کوچه

چرخید دور مادر

او هر چه گشت من را

پیدا نکرد آخر

CAPTCHA Image