10.22081/poopak.2019.67609

زیارت نامه

عفت زینلی

زیارت آمدم امشب

میان زائران هستم

شبیه مادرم دارم

زیارت‌نامه در دستم

 

درون صحن زیبایت

صداهای فراوان است

به روی هر لبی این‌جا

رضاجانم، رضاجان است

 

از این‌که زائرت هستم

 

 

حسابی شاد و خندانم

نشستم گوشه‌ی صحنت

زیارت‌نامه می‌خوانم

(روز تولد امام رضا(ع) مبارک باد!)

CAPTCHA Image