حافظ قرآنم

10.22081/poopak.2019.67615

حافظ قرآنم


نسیم نوروزی

بهتر از هر باغ است

این کتاب عالی

خط به خط می‌خوانم

با چه شور و حالی

 

خواندن هر آیه

حس خوبی دارد

دانه‌های روشن

در دلم می‌کارد

 

مادرم می‌گوید

 

 

آفرین رعناجان

هست پشتیبانت

آیه‌های قرآن

 

با چه شوقی حالا

روز و شب می‌خوانم

افتخارم این است

حافظ قرآنم

CAPTCHA Image