در خانه‌ی خدا

10.22081/poopak.2019.67616

در خانه‌ی خدا


زهره قصد دارد به مسجد برود و نماز و قرآن بخواند؛ با او همراه باشید.

شرح بازی:

- بازی با مهره و تاس انجام می‌شود.

- تعداد بازی‌کنان دو نفر به بالاست.

- هرکس زودتر شش بیاورد، بازی را شروع می‌کند.

- هرجا به خانه‌ی سبز رسیدید، چهار خانه به جلو بروید و هرجا به خانه‌ی قرمز رسیدید، سه خانه به عقب برگردید.

- برنده کسی است که زودتر به خانه‌ی پایان (مسجد) برسد.

1- شروع

خانه‌ی زهره

10- خانه‌ی سارا

13- پیرزن را از خیابان رد کن و به خانه‌ی 21 برو.

18- به خانه‌ی 10 برگرد و با سارا به مسجد برو.

22- به خانه‌ی 28 برو و از سوپرمارکت برای خیرات خرما بخر.

28- سوپرمارکت

33- به خانه‌ی 40 (گلزار شهدا) برو و فاتحه‌ای بخوان.

40- گلزار شهدا

42– خشک‌شویی

47- به خانه‌ی 42 برگرد و چادرنمازت را از خشک‌شویی بگیر.

49- سوار تاکسی شو و به خانه‌ی 55 برو.

54- اذان در حال پخش است، به سرعت به خانه‌ی 57 برو.

مسجد - التماس دعا – نمازتان قبول!

CAPTCHA Image