یاکریم

10.22081/poopak.2019.67794

یاکریم


یاکریم

مرضیه تاجری

می‌برد دانه به لانه

یاکریم خوشگل ما

کار او خیلی زیاد است

روزها می‌بینم او را

 

لانه‌اش یک جای دنج است

گوشه‌ای بالای ایوان

جوجه‌هایش ناز و کوچک

منتظر همراه مامان

 

از تلاش و پشتکارش

 

 

می‌کشم یک عکس رنگی

یاکریم خانه‌ی ما

هست بابای زرنگی

CAPTCHA Image