یک روزِ خیلی ماه

10.22081/poopak.2019.67796

یک روزِ خیلی ماه


یک روزِ خیلی ماه

منیره هاشمی

صبح آمده به به!

در خانه‌‌ی‌مان یک جشن است

بابا به روی سقف

یک ریسه‌ی گل بست

*

یک پرچم سبز است

در خانه آویزان

یک روسری سبز

کرده سرش مامان

*

هم دامن من سبز

 

 

هم شال بابا سبز

در خانه‌ی ما هست

این‌جا و آن‌جا سبز

*

شیرینی و سکه

یک روز خیلی ماه

تق تق کسی در زد

مهمان رسید از راه

عید بزرگ غدیر خُم مبارک باد!

CAPTCHA Image