مترسک تنها

10.22081/poopak.2019.67805

مترسک تنها


طیبه شامانی

جای دو دستش داشت

یک چوب خشکیده

موهای او بودند

ژولیده پولیده

 

هرگز کسی آن‌جا

با او نمی‌شد دوست

با این وجود او داشت

گنجشک‌ها را دوست

 

 

 

در حسرت یک دوست

آخر دلش پوسید

ای کاش او را یک

گنجشک می‌بوسید!

 

CAPTCHA Image