جیرجیرک- فصل پاییز- ماه مهر

10.22081/poopak.2019.70165

جیرجیرک- فصل پاییز- ماه مهر


جیرجیرک

 

مریم هاشم‌پور

 

جیرجیرک خواب رفت

روی یک برگ کدو

قطره‌ای شبنم چکید

در دهان باز او

 

جیرجیرک توی خواب

یک قُلُپ از آب خورد

روی تخت برگی‌اش

تاب خورد و تاب خورد

 

بعد از آن خواب قشنگ

پا شد و با ناز خواند

او برای باغچه

جیر و جیر آواز خواند

 

فصل پاییز

اسماعیل صوفی‌نژاد

 

فصل پاییز آمده

فصل پاییز قشنگ

فصل باران و تگرگ

جنگل هفتاد رنگ

 

برگ‌های زردرنگ

بر زمین افتاده‌اند

در خیابان؛ برگ‌ها

پیش هم لم داده‌اند

 

دوستش دارم چرا؟

چون که فصل مدرسه است

فصل تابستان گذشت

بچه‌ها بازی بس است

 

 

ماه مهر

طاهره اکرمی

 

ماه باران، ماه مهر

شاد و خندان آمده

فصل خوب زندگی

در دبستان آمده

*

با کتاب و کیف نو

می‌دوم خوش‌حال و شاد

قاصدک هم می‌رود

آسمان، همراه باد

*

می‌خورد زنگ کلاس

دنگ و دنگ و دنگ و دنگ

من شکوفا می‌شوم

توی این فصل قشنگ

CAPTCHA Image