زیباترین جای زمین

10.22081/poopak.2019.70167

زیباترین جای زمین

کلیدواژه‌ها


زیباترین جای زمین

منیره هاشمی

 

با بچه‌های اربعین امروز

تا کربلای مهربان رفتم

مثل تمام بچه‌ها من هم

همراه با آن کاروان رفتم

 

هی قطره قطره اشک‌هایم ریخت

با خاطرات ظهر عاشورا

با بچه‌های اربعین گفتم:

خوب است خیلی دیدن بابا

 

من توی روضه بودم، اما نه

با بچه‌های اربعین بودم

انگار من هم مثل آن‌ها در

زیباترین جای زمین بودم

CAPTCHA Image