فهرست پوپک اردیبهشت ۱۴۰۰

10.22081/poopak.2021.70169

فهرست پوپک اردیبهشت ۱۴۰۰


فهرست پوپک اردیبهشت 1400

روز معلم عزیز/3

شعر/4

داستان/ جنگلی برای صندلی چوبی/6

پی‌نما/ مگس‌خان و حافظ/8

گزارش/ ان‌شاءالله شما هم یاد می‌گیری؟/10

سرگرمی/12

در باغ مهربانی/ روزه‌ی گچی/14

نویسنده شو/ سلام من مهرسا هستم/16

بچه‌ها خبر/18

سرگرمی ایرانی/ به سفارش مدیر هنری/20

تالاب‌ها/ به این‌جا می‌گویند تالاب صورتی/22

شعر/23

قلک من/24

معرفی نرم‌افزار/ ماهک/26

داستان ترجمه/ لباس گرم مورچه‌ها/28

بیایید کاردستی بسازیم/31

کبوتر نامه‌رسان/32

قصه‌های شاهنامه/ جمشید/38

CAPTCHA Image