10.22081/poopak.2021.70171

روز معلم عزیز

روز معلم عزیز

عباسعلی متولیان

شهید مطهری، یار عزیز امام خمینی بود و به پیروزی انقلاب اسلامی خیلی کمک کرد. او در دانشگاه تهران، مساجد و حسینیه‌ی ارشاد به تدریس علوم اسلامی می‌پرداخت. شهادت او به دست گروهک فرقان انجام شد. امام در غم از دست دادن شهید مطهری گریه کرده بود و ایشان را فرزند عزیز، پاره‌ی تن و حاصل عمر خود نامیده بود. استاد مطهری به خاطر درس‌هایی که به دانشجویان و جوانان داده بود، بعد از شهادت به معلم شهید معروف شد و روز شهادت ایشان به نام روز معلم نام گرفت. در این روز باید به یاد همه‌ی معلم‌هایی بود که در زندگی خود اهل ایثار بودند و از خود گذشتند تا دانش و آگاهی شاگردان آن‌ها رشد کند. در همین یک سالی که گذشت چه معلم‌هایی بودند که روی تخت بیمارستان و زمانی که به کرونا مبتلا بودند نیز درس دادن را رها نکردند. یا معلم‌هایی که به دورترین روستاها و بین بچه‌هایی رفتند که تلفن همراه و اینترنت نداشتند تا به آن‌ها درس بدهند. به همین خاطر بود که امام خمینی می‌فرمود: «معلمی شغل انبیاء است.» چون معلم مانند پیامبر به دنبال انسان‌ها می‌رود تا آن‌ها را رشد دهد و جهل و نادانی را از بین ببرد.

CAPTCHA Image