10.22081/poopak.2021.70199

تقویم اردیبهشت- من کیستم؟- یک آیه، یک پیام

تقویم اردیبهشت

هر مناسبتِ ماه اردیبهشت را به روز آن وصل کن.

روز ملی خلیج فارس                               دوازدهم

روز بزرگ‌داشت سعدی                            سی‌اُم

روز معلم                                              پنجم

روز ملی جمعیت                                    دهم

روز شکست حمله‌ی آمریکا به ایران             اوّل

من کیستم؟

من بنده‌ای از بندگان خدا هستم. من هر روز برای به دست آوردن روزی برای خانواده‌ام به انجام کار می‌پردازم. پیامبرخداF بهترین درآمد را، درآمدِ من معرفی کرده؛ به شرطی که در کارَم صداقت داشته باشم.

هم‌چنین امام صادقA سفارش کرده‌اند که مُزد مرا پیش از این‌که عرقِ کار کردن من خشک شود، به من بپردازند.

من یک ...... هستم.

یک آیه، یک پیام

این‌جا معنی فارسی یک آیه‌ی قرآن آمده که کلمه‌های آن باید مرتب شود. آیه را بخوان و به آن عمل کن.

از- بگیرید- خوب- یک‌دیگر- انجام- کارهای- در- سبقت

سوره‌ی بقره، آیه‌ی148.

CAPTCHA Image