پی نما(1)

10.22081/poopak.2021.70405

پی نما(1)

کلیدواژه‌ها


پی‌نما

پادشاه مردم آزار

مجید ملامحمدی

1. روزی فتحعلی‌شاه هوس کرد شعر بگوید.

فتحعلی‌شاه: فوری بروید شاعرمان صبا را به این‌جا بیاورید.

2. فتحعلی‌شاه شعر تازه‌اش را برای صبا خواند.

فتحعلی‌شاه: شعر قشنگم چه‌طور بود؟

3. صبا: اعلی‌حضرت! شعرتان خوب نیست. بهتر است شما شاه باشید و شعر نگویید.

فتحعلی‌شاه: چی؟!

4. فتحعلی‌شاه: او را به طویله بیندازید!

ادامه در صفحه بعد

CAPTCHA Image